IMPACT JIU JITSU
TEAM CAPTAIN

BEAVERTON
INSTRUCTOR

BRAZILIAN JIU JITSU
  • 3rd Degree Black Belt, Brazilian Jiu Jitsu

Andrew started his journey with Brazilian Jiu Jitsu in 2000 at various friends’ garages. In 2004, he began training at Impact Jiu Jitsu. He has been coaching and competing since shortly after he started training.